Hizmetli Ali Osman BÜYÜKÇIRAK
MESLEK YÜKSEKOKULU
Görev: MESLEK YÜKSEKOKULU
Kurumumuzda Göreve Başlama
29.05.2007

KADRO BİLGİLERİ
KADRO YERİ Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
MESLEK YÜKSEKOKULU
GÖREV YERİ Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
MESLEK YÜKSEKOKULU
EĞİTİM GEÇMİŞİ