Hizmetli Neşat BOZ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Görevlendirme:

(0228) 214 1201
Kurumumuzda Göreve Başlama
2007

KADRO BİLGİLERİ

KADRO YERİ Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
Kadro Unvan: Hizmetli
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
GÖREV YERİ Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
Görev Unvan: Hizmetli
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EĞİTİM GEÇMİŞİ