Bilgisayar İşletmeni Halil ÖZEN
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Görevlendirme:

(0228) 214 1749
Kurumumuzda Göreve Başlama
2013

KADRO BİLGİLERİ

KADRO YERİ Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
Kadro Unvan: Bilgisayar İşletmeni
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREV YERİ Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
Görev Unvan: Bilgisayar İşletmeni
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EĞİTİM GEÇMİŞİ

İŞLETME ( 21.06.2012 ) Bu veri YÖK'ten sağlanmaktadır.
Üniversite
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Birim
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm
İŞLETME
Mezuniyet Tarihi 21.06.2012