AKADEMİK PERSONEL 653
Profesör - 55
%9
Doçent - 82
%13
Doktor Öğretim Üyesi - 177
%28
Öğretim Görevlisi - 241
%37
Araştırma Görevlisi - 98
%16
İDARİ PERSONEL 419 Kaynak: PBS
Yönetim - 32
%8
Mühendis - 10
%3
Tekniker - 14
%4
Bilgisayar İşletmeni - 98
%24
Memur (Ş) - 2
%1
Sosyal Çalışmacı - 1
%1
Teknisyen - 15
%4
Teknisyen Yardımcısı - 1
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 13
%4
Memur - 3
%1
Şef - 20
%5
31.Madde - 8
%2
Avukat - 1
%1
Bekçi - 1
%1
Genel Hizmet Personeli - 102
%25
Güvenlik Personeli - 72
%18
Hemşire - 1
%1
Hizmetli - 2
%1
Hizmetli (Ş) - 5
%2
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 2
%1
Psikolog - 1
%1
Şoför - 7
%2
Teknisyen (Ş) - 1
%1
AKADEMİK UNVAN Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 419 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.