AKADEMİK PERSONEL 703
Profesör - 62
%9
Doçent - 99
%15
Doktor Öğretim Üyesi - 185
%27
Öğretim Görevlisi - 253
%36
Araştırma Görevlisi - 104
%15
İDARİ PERSONEL 418 Kaynak: PBS
Yönetim - 34
%9
Mühendis - 9
%3
Tekniker - 14
%4
Bilgisayar İşletmeni - 110
%27
Memur (Ş) - 2
%1
Sosyal Çalışmacı - 1
%1
Teknisyen - 15
%4
Teknisyen Yardımcısı - 1
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 1
%1
Memur - 3
%1
Şef - 20
%5
31.Madde - 10
%3
Avukat - 1
%1
Bekçi - 1
%1
Genel Hizmet Personeli - 102
%25
Güvenlik Personeli - 72
%18
Hemşire - 1
%1
Hizmetli - 2
%1
Hizmetli (Ş) - 5
%2
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 1
%1
Şoför - 5
%2
Teknisyen (Ş) - 1
%1