AKADEMİK PERSONEL 645
Profesör - 48
%8
Doçent - 75
%12
Doktor Öğretim Üyesi - 176
%28
Öğretim Görevlisi - 240
%38
Araştırma Görevlisi - 106
%17
İDARİ PERSONEL 427 Kaynak: PBS
Yönetim - 30
%8
Mühendis - 7
%2
Tekniker - 15
%4
Bilgisayar İşletmeni - 105
%25
Memur (Ş) - 2
%1
Sosyal Çalışmacı - 1
%1
Teknisyen - 16
%4
Teknisyen Yardımcısı - 2
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 13
%4
Memur - 1
%1
Şef - 23
%6
31.Madde - 9
%3
Avukat - 1
%1
Bekçi - 1
%1
Genel Hizmet Personeli - 103
%25
Güvenlik Personeli - 72
%17
Hemşire - 1
%1
Hizmetli - 2
%1
Hizmetli (Ş) - 5
%2
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 2
%1
Psikolog - 1
%1
Şoför - 7
%2
Teknisyen (Ş) - 1
%1
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 427 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.