AKADEMİK PERSONEL 605
Profesör - 36
%6
Doçent - 64
%11
Doktor Öğretim Üyesi - 174
%29
Öğretim Görevlisi - 220
%37
Araştırma Görevlisi - 111
%19
İDARİ PERSONEL 453 Kaynak: PBS
Yönetim - 37
%9
Mühendis - 7
%2
Tekniker - 17
%4
Bilgisayar İşletmeni - 98
%22
Memur (Ş) - 3
%1
Sosyal Çalışmacı - 1
%1
Teknisyen - 16
%4
Teknisyen Yardımcısı - 2
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 18
%4
Memur - 7
%2
Şef - 25
%6
31.Madde - 8
%2
Avukat - 1
%1
Bekçi - 1
%1
Bilişim Personeli - 2
%1
Genel Hizmet Personeli - 108
%24
Güvenlik Personeli - 73
%17
Hemşire - 1
%1
Hizmetli - 2
%1
Hizmetli (Ş) - 5
%2
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 2
%1
Psikolog - 1
%1
Santral Memuru - 1
%1
Sekreter - 1
%1
Şoför - 8
%2
Teknisyen (Ş) - 1
%1
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 453 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.