AKADEMİK PERSONEL 600
Profesör - 35
%6
Doçent - 58
%10
Doktor Öğretim Üyesi - 178
%30
Öğretim Görevlisi - 219
%37
Araştırma Görevlisi - 110
%19
İDARİ PERSONEL 427 Kaynak: PBS
Yönetim - 38
%9
Mühendis - 7
%2
Tekniker - 17
%4
Bilgisayar İşletmeni - 97
%23
Memur (Ş) - 3
%1
Sosyal Çalışmacı - 1
%1
Teknisyen - 15
%4
Teknisyen Yardımcısı - 2
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 18
%5
Memur - 7
%2
Şef - 26
%7
31.Madde - 8
%2
Avukat - 1
%1
Bekçi - 1
%1
Bilişim Personeli - 2
%1
Genel Hizmet Personeli - 85
%20
Güvenlik Personeli - 69
%17
Hemşire - 1
%1
Hizmetli - 2
%1
Hizmetli (Ş) - 4
%1
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 2
%1
Psikolog - 2
%1
Santral Memuru - 1
%1
Sekreter - 1
%1
Şoför - 9
%3
Teknisyen (Ş) - 1
%1
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 427 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.