AKADEMİK PERSONEL 775
Profesör - 67
%9
Doçent - 120
%16
Doktor Öğretim Üyesi - 223
%29
Öğretim Görevlisi - 261
%34
Araştırma Görevlisi - 104
%14
İDARİ PERSONEL 394 Kaynak: PBS
Yönetim - 35
%9
Mühendis - 8
%3
Tekniker - 14
%4
Bilgisayar İşletmeni - 99
%26
Memur (Ş) - 2
%1
Sosyal Çalışmacı - 1
%1
Teknisyen - 15
%4
Teknisyen Yardımcısı - 1
%1
Memur - 1
%1
Şef - 17
%5
31.Madde - 8
%3
Bekçi - 1
%1
Genel Hizmet Personeli - 101
%26
Güvenlik Personeli - 70
%18
Hizmetli - 2
%1
Hizmetli (Ş) - 5
%2
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%2
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 1
%1
Şoför - 5
%2
Teknisyen (Ş) - 1
%1