AKADEMİK PERSONEL 610
Profesör - 41
%7
Doçent - 64
%11
Doktor Öğretim Üyesi - 176
%29
Öğretim Görevlisi - 219
%36
Araştırma Görevlisi - 110
%19
İDARİ PERSONEL 443 Kaynak: PBS
Yönetim - 32
%8
Mühendis - 7
%2
Tekniker - 16
%4
Bilgisayar İşletmeni - 97
%22
Memur (Ş) - 2
%1
Sosyal Çalışmacı - 1
%1
Teknisyen - 16
%4
Teknisyen Yardımcısı - 2
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 18
%5
Memur - 7
%2
Şef - 23
%6
31.Madde - 9
%3
Avukat - 1
%1
Bekçi - 1
%1
Bilişim Personeli - 2
%1
Genel Hizmet Personeli - 109
%25
Güvenlik Personeli - 72
%17
Hemşire - 1
%1
Hizmetli - 2
%1
Hizmetli (Ş) - 5
%2
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 2
%1
Psikolog - 1
%1
Santral Memuru - 1
%1
Sekreter - 1
%1
Şoför - 7
%2
Teknisyen (Ş) - 1
%1
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 443 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.