UNVANA GÖRE AKADEMİK PERSONEL 529
Profesör - 25
%5
Doçent - 50
%10
Dr. Öğr. Üye. - 160
%31
Araştırma Görevlisi (Dr) - 3
%1
Öğretim Görevlisi (Dr) - 14
%3
Öğretim Görevlisi - 168
%32
Araştırma Görevlisi - 109
%21
UNVANA GÖRE İDARİ PERSONEL 249 Kaynak: PBS
Yönetim - 31
%13
Bilgisayar İşletmeni - 49
%20
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 26
%11
Memur - 40
%17
Tekniker - 13
%6
Teknisyen - 15
%7
Şef - 21
%9
Şoför - 9
%4
Mühendis - 7
%3
Diğer - 38
%16
İDARİ PERSONEL SAYISI 249 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.