AKADEMİK PERSONEL 665
Profesör - 59
%9
Doçent - 86
%13
Doktor Öğretim Üyesi - 183
%28
Öğretim Görevlisi - 240
%37
Araştırma Görevlisi - 97
%15
İDARİ PERSONEL 420 Kaynak: PBS
Yönetim - 33
%8
Mühendis - 9
%3
Tekniker - 14
%4
Bilgisayar İşletmeni - 100
%24
Memur (Ş) - 2
%1
Sosyal Çalışmacı - 1
%1
Teknisyen - 15
%4
Teknisyen Yardımcısı - 1
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 13
%4
Memur - 3
%1
Şef - 20
%5
31.Madde - 8
%2
Avukat - 1
%1
Bekçi - 1
%1
Genel Hizmet Personeli - 102
%25
Güvenlik Personeli - 72
%18
Hemşire - 1
%1
Hizmetli - 2
%1
Hizmetli (Ş) - 5
%2
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 2
%1
Psikolog - 1
%1
Şoför - 6
%2
Teknisyen (Ş) - 1
%1
AKADEMİK UNVAN Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 420 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.