UNVANA GÖRE AKADEMİK PERSONEL 553
Profesör - 31
%6
Doçent - 54
%10
Doktor Öğretim Üyesi - 161
%30
Öğretim Görevlisi - 186
%34
Araştırma Görevlisi - 121
%22
UNVANA GÖRE İDARİ PERSONEL 417 Kaynak: PBS
Yönetim - 35
%9
Mühendis - 7
%2
Tekniker - 12
%3
Bilgisayar İşletmeni - 96
%24
Teknisyen - 15
%4
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 24
%6
Memur - 13
%4
Şef - 22
%6
Genel Hizmet Personeli - 84
%21
Güvenlik Personeli - 70
%17
Şoför - 9
%3
Diğer - 30
%8
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 417 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.