UNVANA GÖRE AKADEMİK PERSONEL 516
Profesör - 24
%5
Doçent - 44
%9
Yardımcı Doçent - 161
%32
Araştırma Görevlisi (Dr) - 2
%1
Öğretim Görevlisi (Dr) - 12
%3
Okutman - 20
%4
Öğretim Görevlisi - 118
%23
Araştırma Görevlisi - 109
%22
Uzman - 24
%5
Okutman Doktor - 2
%1
UNVANA GÖRE İDARİ PERSONEL 250 Kaynak: PBS
Yönetim - 31
%13
Bilgisayar İşletmeni - 50
%20
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 26
%11
Memur - 40
%16
Tekniker - 13
%6
Teknisyen - 15
%6
Şef - 21
%9
Şoför - 9
%4
Diğer - 38
%16
Mühendis - 7
%3
İDARİ PERSONEL SAYISI 250 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.