UNVANA GÖRE AKADEMİK PERSONEL 505
PROFESÖR - 22 (%5)
DOÇENT - 42 (%9)
YARDIMCI DOÇENT - 145 (%29)
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) - 6 (%2)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (DR) - 2 (%1)
OKUTMAN - 19 (%4)
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - 120 (%24)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - 122 (%25)
UZMAN - 26 (%6)
OKUTMAN DOKTOR - 1 (%1)
UNVANA GÖRE İDARİ PERSONEL 256 Kaynak: PBS
YÖNETİM - 32 (%13)
MÜHENDİS - 8 (%4)
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ - 58 (%23)
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ - 26 (%11)
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ - 9 (%4)
MEMUR - 31 (%13)
TEKNİKER - 13 (%6)
TEKNİSYEN - 15 (%6)
ŞEF - 20 (%8)
ŞOFÖR - 8 (%4)
DİĞER - 36 (%15)
İDARİ PERSONEL SAYISI 256 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.