UNVANA GÖRE AKADEMİK PERSONEL 543
Profesör - 25
%5
Doçent - 56
%11
Dr. Öğr. Üye. - 160
%30
Araştırma Görevlisi (Dr) - 2
%1
Öğretim Görevlisi (Dr) - 16
%3
Öğretim Görevlisi - 169
%32
Araştırma Görevlisi - 115
%22
UNVANA GÖRE İDARİ PERSONEL 248 Kaynak: PBS
Yönetim - 31
%13
Bilgisayar İşletmeni - 49
%20
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 26
%11
Memur - 39
%16
Tekniker - 13
%6
Teknisyen - 15
%7
Şef - 21
%9
Şoför - 9
%4
Mühendis - 7
%3
Diğer - 38
%16
İDARİ PERSONEL SAYISI 248 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.