AKADEMİK PERSONEL 584
Profesör - 35
%6
Doçent - 53
%10
Doktor Öğretim Üyesi - 183
%32
Öğretim Görevlisi - 204
%35
Araştırma Görevlisi - 109
%19
İDARİ PERSONEL 424 Kaynak: PBS
Yönetim - 33
%8
Mühendis - 7
%2
Tekniker - 14
%4
Bilgisayar İşletmeni - 100
%24
Memur (Ş) - 3
%1
Teknisyen - 15
%4
Teknisyen Yardımcısı - 2
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 19
%5
Memur - 10
%3
Şef - 21
%5
31.Madde - 8
%2
Bilişim Personeli - 2
%1
Genel Hizmet Personeli - 84
%20
Güvenlik Personeli - 70
%17
Hizmetli - 3
%1
Hizmetli (Ş) - 4
%1
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 2
%1
Psikolog - 2
%1
Şoför - 8
%2
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 424 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.