AKADEMİK PERSONEL 622
Profesör - 47
%8
Doçent - 69
%12
Doktor Öğretim Üyesi - 174
%28
Öğretim Görevlisi - 225
%37
Araştırma Görevlisi - 107
%18
İDARİ PERSONEL 436 Kaynak: PBS
Yönetim - 33
%8
Mühendis - 7
%2
Tekniker - 15
%4
Bilgisayar İşletmeni - 108
%25
Memur (Ş) - 2
%1
Sosyal Çalışmacı - 1
%1
Teknisyen - 16
%4
Teknisyen Yardımcısı - 2
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 13
%3
Memur - 1
%1
Şef - 23
%6
31.Madde - 9
%3
Avukat - 1
%1
Bekçi - 1
%1
Bilişim Personeli - 2
%1
Genel Hizmet Personeli - 104
%24
Güvenlik Personeli - 72
%17
Hemşire - 1
%1
Hizmetli - 2
%1
Hizmetli (Ş) - 5
%2
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 2
%1
Psikolog - 1
%1
Şoför - 7
%2
Teknisyen (Ş) - 1
%1
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 436 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.