UNVANA GÖRE AKADEMİK PERSONEL 506
Profesör - 24
%5
Doçent - 44
%9
Yardımcı Doçent - 153
%31
Araştırma Görevlisi (Dr) - 3
%1
Öğretim Görevlisi (Dr) - 12
%3
Okutman - 20
%4
Öğretim Görevlisi - 115
%23
Araştırma Görevlisi - 107
%22
Uzman - 26
%6
Okutman Doktor - 2
%1
UNVANA GÖRE İDARİ PERSONEL 253 Kaynak: PBS
Yönetim - 32
%13
Mühendis - 8
%4
Bilgisayar İşletmeni - 51
%21
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 26
%11
Memur - 40
%16
Tekniker - 13
%6
Teknisyen - 15
%6
Şef - 21
%9
Şoför - 9
%4
Diğer - 38
%16
İDARİ PERSONEL SAYISI 253 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.