AKADEMİK PERSONEL 722
Profesör - 64
%9
Doçent - 116
%17
Doktor Öğretim Üyesi - 189
%27
Öğretim Görevlisi - 252
%35
Araştırma Görevlisi - 101
%14
İDARİ PERSONEL 403 Kaynak: PBS
Yönetim - 34
%9
Mühendis - 8
%2
Tekniker - 14
%4
Bilgisayar İşletmeni - 104
%26
Memur (Ş) - 2
%1
Sosyal Çalışmacı - 1
%1
Teknisyen - 15
%4
Teknisyen Yardımcısı - 1
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 1
%1
Memur - 1
%1
Şef - 17
%5
31.Madde - 8
%2
Avukat - 1
%1
Bekçi - 1
%1
Genel Hizmet Personeli - 102
%26
Güvenlik Personeli - 71
%18
Hemşire - 1
%1
Hizmetli - 2
%1
Hizmetli (Ş) - 5
%2
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 1
%1
Şoför - 5
%2
Teknisyen (Ş) - 1
%1