AKADEMİK PERSONEL 554
Profesör - 36
%7
Doçent - 53
%10
Doktor Öğretim Üyesi - 165
%30
Öğretim Görevlisi - 185
%34
Araştırma Görevlisi - 115
%21
İDARİ PERSONEL 413 Kaynak: PBS
Yönetim - 34
%9
Mühendis - 7
%2
Tekniker - 12
%3
Bilgisayar İşletmeni - 96
%24
Memur (Ş) - 2
%1
Teknisyen - 15
%4
Teknisyen Yardımcısı - 2
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 23
%6
Memur - 12
%3
Şef - 22
%6
Bilişim Personeli - 2
%1
Genel Hizmet Personeli - 84
%21
Güvenlik Personeli - 70
%17
Hizmetli - 3
%1
Hizmetli (Ş) - 4
%1
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 4
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 2
%1
Şoför - 8
%2
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 413 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.