UNVANA GÖRE AKADEMİK PERSONEL 544
Profesör - 27
%5
Doçent - 55
%11
Dr. Öğr. Üye. - 161
%30
Öğretim Görevlisi (Dr) - 16
%3
Araştırma Görevlisi (Dr) - 1
%1
Öğretim Görevlisi - 169
%32
Araştırma Görevlisi - 115
%22
UNVANA GÖRE İDARİ PERSONEL 246 Kaynak: PBS
Yönetim - 31
%13
Bilgisayar İşletmeni - 48
%20
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 26
%11
Memur - 39
%16
Tekniker - 12
%5
Teknisyen - 15
%7
Şef - 21
%9
Şoför - 9
%4
Mühendis - 7
%3
Diğer - 38
%16
İDARİ PERSONEL SAYISI 246 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.