AKADEMİK PERSONEL 704
Profesör - 63
%9
Doçent - 100
%15
Doktor Öğretim Üyesi - 188
%27
Öğretim Görevlisi - 251
%36
Araştırma Görevlisi - 102
%15
İDARİ PERSONEL 409 Kaynak: PBS
Yönetim - 31
%8
Mühendis - 9
%3
Tekniker - 14
%4
Bilgisayar İşletmeni - 108
%27
Memur (Ş) - 2
%1
Sosyal Çalışmacı - 1
%1
Teknisyen - 15
%4
Teknisyen Yardımcısı - 1
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 1
%1
Memur - 1
%1
Şef - 18
%5
31.Madde - 10
%3
Avukat - 1
%1
Bekçi - 1
%1
Genel Hizmet Personeli - 102
%25
Güvenlik Personeli - 72
%18
Hemşire - 1
%1
Hizmetli - 2
%1
Hizmetli (Ş) - 5
%2
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 1
%1
Şoför - 5
%2
Teknisyen (Ş) - 1
%1