AKADEMİK PERSONEL 570
Profesör - 35
%7
Doçent - 53
%10
Doktor Öğretim Üyesi - 176
%31
Öğretim Görevlisi - 192
%34
Araştırma Görevlisi - 114
%20
İDARİ PERSONEL 421 Kaynak: PBS
Yönetim - 33
%8
Mühendis - 7
%2
Tekniker - 14
%4
Bilgisayar İşletmeni - 95
%23
Memur (Ş) - 3
%1
Teknisyen - 16
%4
Teknisyen Yardımcısı - 2
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 23
%6
Memur - 12
%3
Şef - 21
%5
31.Madde - 4
%1
Bilişim Personeli - 2
%1
Genel Hizmet Personeli - 84
%20
Güvenlik Personeli - 70
%17
Hizmetli - 3
%1
Hizmetli (Ş) - 4
%1
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 2
%1
Psikolog - 2
%1
Şoför - 8
%2
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 421 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.