AKADEMİK PERSONEL 593
Profesör - 35
%6
Doçent - 53
%9
Doktor Öğretim Üyesi - 185
%32
Öğretim Görevlisi - 213
%36
Araştırma Görevlisi - 107
%19
İDARİ PERSONEL 426 Kaynak: PBS
Yönetim - 33
%8
Mühendis - 7
%2
Tekniker - 15
%4
Bilgisayar İşletmeni - 105
%25
Memur (Ş) - 3
%1
Teknisyen - 15
%4
Teknisyen Yardımcısı - 2
%1
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni - 18
%5
Memur - 5
%2
Şef - 21
%5
31.Madde - 8
%2
Bilişim Personeli - 2
%1
Genel Hizmet Personeli - 86
%21
Güvenlik Personeli - 70
%17
Hizmetli - 3
%1
Hizmetli (Ş) - 4
%1
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - 3
%1
Kütüphaneci - 4
%1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı - 2
%1
Psikolog - 2
%1
Şoför - 8
%2
Akademik Unvan Bu veri YÖKSİS'ten sağlanmaktadır.
İDARİ PERSONEL SAYISI 426 Bu veri Personel Bilgi Sisteminden sağlanmaktadır.